logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
POŘÁDANÝ SEMINÁŘ o SVJ

Dne 28.5.2014 se uskutečníl v zasedací místnosti BDO v Příbrami odborný seminář za účasti naší právničky paní

JUDr. Říhové a právničky Svazu bytových družstev paní JUDr. Příkopové.

 

Na pořádaný seminář byli pozváni všichni zástupci námi spravovaných SVJ, ale také zástupci  SVJ, kterým neděláme správu.

Na programu bylo projednáno:

 

Nový občanský zákoník

Změny ve stanovách SVJ

Zápisy do OR

Volby do výboru SVJ

Pojištění SVJ

Energetické průkazy a další


Seminář proběhl s velkým ohlasem a zájmem lidí, kteří se touto problematikou zabývají.

Semináře tohoto typu bychom rádi v budoucnu opakovali.

 

Děkujeme všem za účast.