logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

NABÍDKA SPRÁVY DOMŮ (SVJ)
SPRÁVA DOMŮ

NABÍDKA   SPRÁVY   DOMŮ

 

 

Bytové družstvo občanů Příbram působí na celém území okresu Příbram, kde spravuje více jak 1.400 bytů a nebytových prostorů.

Družstvo  je personálně, organizačně a technicky vybaveno pro komplexní zajišťování správcovských služeb v rozsahu:

 

-         provádění a zabezpečování správy, údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových a nebytových objektů a poskytování služeb a prací spojených s bydlením

 

-         obstarávání správy domu a výkon některých práv a povinností

vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám

v domě

 

-         vedení účetnictví a další agendy pro společenství vlastníků jednotek

 

 

 

Bytové družstvo občanů Příbram spravuje nejen SVJ vzniklá z bývalých družstevních domů, ale i nově vzniklá SVJ z bývalého majetku měst a obcí.

Naše družstvo je připraveno nezávazně vypracovat nabídku na správu Vašeho domu dle požadavků na požadované služby (práce stavebního technika, právního zástupce apod.)

 

Pro více informací kontaktujte správu družstva na č. tel. 318 620 555 nebo

e-mail: bdo.pb@volny.cz