logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

NABÍDKA SPRÁVY DOMŮ (SVJ) » Provozně technická činnost

Provozně technická činnost

 

-         provoz bytového domu i jeho částí v souladu s účelem, ke kterému jsou kolaudačním rozhodnutím určeny

-         aktualizace a archivování veškeré technické dokumentace vztahující se ke spravovanému bytovému domu (PD, revizní zprávy,                 pasport domu apod.)

-         zajišťování pravidelných revizí, odstraňování zjištěných nedostatků a závad v termínech uvedených v revizní zprávě na základě               písemné objednávky osob zmocněných vlastníky jednotek

-         sestavování plánu nutných oprav a údržby domu

-         návrhy smluv s dodavateli energií, služeb apod.

-         zajišťování oprav a investičních akcí včetně návrhu finančního krytí

-         odstraňování havárií v domě a jejich následků

-         obstarávání výkonu práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně ve vztahu ke             společným částem domu

-         úkony ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech, ke kterým není třeba zvláštní plné moci

-         zajišťování velkých oprav, rekonstrukcí a technických zhodnocení na základě objednávky a usnesení shromáždění SVJ

-         pomoc při získání dostupných dotačních prostředků

-         další činnosti uskutečňované po dohodě se zástupci SVJ