logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

NABÍDKA SPRÁVY DOMŮ (SVJ) » Služby stavebního technika

Služby stavebního technika

-         preventivní prohlídky domu za účelem zjištění technického stavu, návrh opatření

-         pomoc při odstraňování havárií, návrh řešení

-         řešení stavebnětechnických problémů v domě

-         kontrola a přebírka provedených prací

-         spolupráce při výběrových řízeních, kontrola rozpočtů a návrhů smluv o dílo

-         při provádění stavebních prací vykonávání stavebního dozoru investora