logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

O NÁS » ORGÁNY DRUŽSTVA
ORGÁNY DRUŽSTVA

Pro volební období roků 2019 – 2024 byli zvolení Shromážděním delegátů Bytového družstva občanů Příbram, níže uvedení členové orgánů družstva:

 

Představenstvo

 

Ivana  Šnebergerová, předsedkyně

 

Josef Matějka, místopředseda

 

Lenka Petřinová, člen představenstva

 

 

Kontrolní komise

 

Mgr. Jiří Holý, předseda KK

 

Ing. Jiří Votava, člen KK

 

Jaromír Tisar, člen KK