logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

O NÁS » SAZEBNÍK POPLATKŮ
SAZEBNÍK POPLATKŮ

Sazebník náhrad za jednorázové úkony družstva

 

Zápisné                                                                                                                                                                             Kč      1.210,-

Výměna bytu, NP                                                                                                                                                                   Kč      3.630,-

Převod členských práv

- k nebytovému prostoru                                                                                                                                                   Kč     3.630,-

- k bytu – řada přímá                                                                                                                                                             Kč     3.630,-

- řada nepřímá                                                                                                                                                                        Kč  18.150,-

Dědictví

- řada přímá                                                                                                                                                                            Kč     1.210,-

- řada nepřímá                                                                                                                                                                        Kč     3.630,-

Pronájem bytu, NP                                                                                                                                                                 Kč     3.630,-

Dodatečný souhlas s pronájem bytu                                                                                                                                    Kč     6.050,-

Pronájem NP k podnikání

- do 2 let                                                                                                                                                                                  Kč     3.630,-

- do 5 let                                                                                                                                                                                  Kč     6.050,-

Rozdělení SJM                                                                                                                                                                         Kč     1.210,-

Převod bytu do osob. vlastnictví                                                                                                                                           Kč     6.655,-

Převod bytu v osobním vlastnictví                                                                                                                                        Kč     1.210,-

Všechny poplatky jsou uvedeny včetně DPH.

Sazebník poplatů byl schválen SD dne 26. 9. 2018