logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

O NÁS
O NÁS

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, hospodařit s nimi, a tak se podílet na uspokojování svých bytových potřeb a tím i obecného zájmu.

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.

Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliery), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva.

Bytové družstvo občanů Příbram, družstvo vzniklo integrací družstev z původního Stavebního bytového družstva občanů Příbram založeného dne 6.10.1959.

Bytové družstvo občanů Příbram, družstvo je členem Svazu českých a moravských bytových družstev Praha.