logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

NABÍDKA SPRÁVY DOMŮ (SVJ) » Právní služby

Právní služby

-         kontrola a vypracování připomínek při uzavírání smluv jak na služby, tak smluv o dílo na prováděné stavební práce, rekonstrukce                 apod.

-         vymáhání dluhů a pohledávek SVJ (dlužné nájemné apod.)

-         zastupování při případných soudních jednáních

-         zpracování změn v prohlášení vlastníka budovy

-         právní pomoc při zpracování dokumentů SVJ dle platných právní norem (stanovy SVJ po 1.1.2014 aj.)

-         ostatní právní pomoc dle požadavků SVJ