logo    Bytové družstvo občanů Příbram  tady jsme doma   

NABÍDKA SPRÁVY DOMŮ (SVJ) » Ekonomická činnost

Ekonomická činnost

 

-         vedení podvojného účetnictví dle platných zákonů, v členění dle položek na opravy a udržování a jednotlivých                                            poskytovaných služeb spojených s užíváním jednotek

-         zpracování měsíční a roční účetní závěrky SVJ, výkazy hospodaření

-         evidence předpisů a úhrad nájemného a služeb

-         roční vyúčtování služeb

-         internetové bankovnictví

-         vyhotovování platebních dokladů na základě odsouhlasených prvotních dokladů oprávněnými zástupci SVJ, styk s                                      bankovním ústavem

-         kontrola fa přijatých dle věcné správnosti

-         zpracování podkladů SIPO

-         daňová přiznání

-         příprava podkladů pro získání úvěrů

-         informace a pomoc při získávání dotačních titulů

-         měsíční přehledy nedoplatků nájemného, upomínky neplatičům, příprava podkladů pro soudní vymáhání

-         zpracování mzdové agendy SVJ